Welkom op mijn site.

zangeres, muziekdocent en Feldenkrais® practitioner

english


Ik ben Klaartje van Veen, zangeres, muziekdocent en Feldenkrais® practitioner.
Ik groeide op in een zeer muzikaal gezin. Mijn vader was hoofdvak- docent aan het Brabants Conservatorium en mijn moeder was piano docente. Van kinds af aan geef ik concerten, eerst met mijn vader daarna met verschillende ensembles, orkesten, pianisten en dirigenten, in binnen en buitenland.
Met 19 jaar behaalde ik het Docerend - Musicus diploma. Na in Duitsland de studie "Oratorium-Lied" aan de Gutenberg Universität in Mainz o.l.v. Claudia Eder met succes te hebben afgesloten en daarna lessen bij Rita Loving in München en Melinda Paulsen in Mainz te hebben gevolgd, besloot ik in 2000 om een eigen lespraktijk in Tilburg te beginnen.
Daarnaast volgde ik met succes een studie Feldenkrais Methode® aan de MBS Academy van Mia Segal & Leora Gaster. Vanaf 2006 ben ik gecertificeerd Feldenkrais® practitioner.

Welkom op mijn site.

zangeres, muziekdocent en Feldenkrais® practitioner

english


Ik ben Klaartje van Veen, zangeres, muziekdocent en Feldenkrais® practitioner.
Ik groeide op in een zeer muzikaal gezin. Mijn vader was hoofdvak- docent aan het Brabants Conservatorium en mijn moeder was piano docente. Van kinds af aan geef ik concerten, eerst met mijn vader daarna met verschillende ensembles, orkesten, pianisten en dirigenten, in binnen en buitenland.
Met 19 jaar behaalde ik het Docerend - Musicus diploma. Na in Duitsland de studie "Oratorium-Lied" aan de Gutenberg Universität in Mainz o.l.v. Claudia Eder met succes te hebben afgesloten en daarna lessen bij Rita Loving in München en Melinda Paulsen in Mainz te hebben gevolgd, besloot ik in 2000 om een eigen lespraktijk in Tilburg te beginnen.
Daarnaast volgde ik met succes een studie Feldenkrais Methode® aan de MBS Academy van Mia Segal & Leora Gaster. Vanaf 2006 ben ik gecertificeerd Feldenkrais® practitioner.

Feldenkrais® is een praktische en efficiënte methode om te leren hoe je over meer van je eigen bewegingsmogelijkheden kunt beschikken. Aandacht is een belangrijk aspect in de lessen. Je zou het daarmee ’Mindfulness in Beweging’ kunnen noemen. In mijn lespraktijk verbind ik de Feldenkrais Methode® met het musiceren, zowel met zangers als met instrumentalisten. Daarnaast werk ik met iedereen, volwassenen en kinderen, die in deze vorm van ’mindfull’ bewegen is geïnteresseerd.


De aspiraties van mijn muziek leerlingen lopen van zo comfortabel mogelijk functioneren als musicus in een koor, klein ensemble of orkest, tot het worden van een goede solist. Daarnaast geef ik auditie-training en carrière- coaching en trainingen om te leren musiceren voor camera en microfoon. Begeleiding in het opnemen van een demo of CD behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Feldenkrais® is een praktische en efficiënte methode om te leren hoe je over meer van je eigen bewegingsmogelijkheden kunt beschikken. Aandacht is een belangrijk aspect in de lessen. Je zou het daarmee ’Mindfulness in Beweging’ kunnen noemen. In mijn lespraktijk verbind ik de Feldenkrais Methode® met het musiceren, zowel met zangers als met instrumentalisten. Daarnaast werk ik met iedereen, volwassenen en kinderen, die in deze vorm van ’mindfull’ bewegen is geïnteresseerd.


De aspiraties van mijn muziek leerlingen lopen van zo comfortabel mogelijk functioneren als musicus in een koor, klein ensemble of orkest, tot het worden van een goede solist. Daarnaast geef ik auditie-training en carrière- coaching en trainingen om te leren musiceren voor camera en microfoon. Begeleiding in het opnemen van een demo of CD behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Lespraktijk Klaartje van Veen

Ik geef privé-les in zang voor jong en oud vanaf ongeveer 13 jaar.

Dit zijn lessen voor zangers of beroepssprekers die opgeleid willen worden tot koorzanger of solist in het klassieke -, jazz -, pop - of musicalrepertoire of bijvoorbeeld stemproblemen hebben en deze willen oplossen.

De lessen worden gecombineerd met oefeningen uit de Feldenkrais Methode ®. Dit is een methode die door Dr. Moshé Feldenkrais is ontwikkeld en waarin motorisch leren voorop staat.
Mijn manier van training is erop gericht om te leren voelen wat er in het lichaam gebeurd tijdens het zingen, spreken en muziek maken. Want wat is het toch handig om even naar binnen te kunnen kijken om ons instrument, wat gevormd wordt door het hele lichaam, maar vooral door stembanden, strottenhoofd en ademhalingsapparaat, te kunnen voelen. Stem technische problemen worden nu opgelost, en daarmee zal het plezier om met de stem te werken groter worden. Dit is een uniek leerproces wat zich richt op het bewust worden van onze bewegingspatronen. Door het integreren van zenuw-, spier- en skeletfuncties leren we beter en doeltreffender met en in ons lichaam te functioneren. 


Zang/ Piano/ Muziek voor kinderen onder de 13 jaar

In deze lessen schenk ik afwisselend aandacht aan zang en het leren van liedjes, het doen van ademhalings- en ontspanningsoefeningen, piano spelen en 'quatre mains', wat basis-theorie en natuurlijk lekker muziek maken.

Bij voldoende niveau wordt er toegewerkt naar een optreden in het openbaar. 

Lespraktijk Klaartje van Veen

Ik geef privé-les in zang voor jong en oud vanaf ongeveer 13 jaar.

Dit zijn lessen voor zangers of beroepssprekers die opgeleid willen worden tot koorzanger of solist in het klassieke -, jazz -, pop - of musicalrepertoire of bijvoorbeeld stemproblemen hebben en deze willen oplossen.

De lessen worden gecombineerd met oefeningen uit de Feldenkrais Methode ®. Dit is een methode die door Dr. Moshé Feldenkrais is ontwikkeld en waarin motorisch leren voorop staat.
Mijn manier van training is erop gericht om te leren voelen wat er in het lichaam gebeurd tijdens het zingen, spreken en muziek maken. Want wat is het toch handig om even naar binnen te kunnen kijken om ons instrument, wat gevormd wordt door het hele lichaam, maar vooral door stembanden, strottenhoofd en ademhalingsapparaat, te kunnen voelen. Stem technische problemen worden nu opgelost, en daarmee zal het plezier om met de stem te werken groter worden. Dit is een uniek leerproces wat zich richt op het bewust worden van onze bewegingspatronen. Door het integreren van zenuw-, spier- en skeletfuncties leren we beter en doeltreffender met en in ons lichaam te functioneren. 


Zang/ Piano/ Muziek voor kinderen onder de 13 jaar

In deze lessen schenk ik afwisselend aandacht aan zang en het leren van liedjes, het doen van ademhalings- en ontspanningsoefeningen, piano spelen en 'quatre mains', wat basis-theorie en natuurlijk lekker muziek maken.

Bij voldoende niveau wordt er toegewerkt naar een optreden in het openbaar. 

Klaartje van Veen -Feldenkrais-
Wat is Feldenkrais ?

Feldenkrais is een praktische methode om te leren met aandacht te bewegen. Veel bewegingen zijn zo vanzelfsprekend , dat we ze achteloos maken . Dag in dag uit , zonder er bij na te denken . We merken niet of die bewegingen ons belasten of niet . Onze aandacht ligt bij wat we moeten doen , niet bij hoe we bewegen . Feldenkrais kijkt naar de talloze bewegingsmogelijkheden waarover we beschikken .

Wat is Feldenkrais ?

Feldenkrais is een praktische methode om te leren met aandacht te bewegen. Veel bewegingen zijn zo vanzelfsprekend , dat we ze achteloos maken . Dag in dag uit , zonder er bij na te denken . We merken niet of die bewegingen ons belasten of niet . Onze aandacht ligt bij wat we moeten doen , niet bij hoe we bewegen . Feldenkrais kijkt naar de talloze bewegingsmogelijkheden waarover we beschikken .

Eenheid van lichaam en geest

Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest , organisch leren kenmerkt deze methode.

Een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken , waarnemen en voelen . En andersom .

Moshe Feldenkrais koos voor ingang via het fysieke omdat daar de veranderingen gemakkelijker waar te nemen zijn.

Eenheid van lichaam en geest

Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest , organisch leren kenmerkt deze methode.

Een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken , waarnemen en voelen . En andersom .

Moshe Feldenkrais koos voor ingang via het fysieke omdat daar de veranderingen gemakkelijker waar te nemen zijn.

Feldenkrais is een leerproces :

Via nieuwe en ongewone , eenvoudige en speelse bewegingscombinaties, liggend of zittend ontdekken we hoe we bewegen.

Je wordt je bewust van de manier waarop bewegingen verlopen , van de relatie tussen skelet , spieren, zenuwstelsel en je eigen manier van waarnemen, voelen en denken .

En je leert hoe een beweging lichter, gemakkelijker en vloeiender is te maken .

Feldenkrais is een leerproces :

Via nieuwe en ongewone , eenvoudige en speelse bewegingscombinaties, liggend of zittend ontdekken we hoe we bewegen.

Je wordt je bewust van de manier waarop bewegingen verlopen , van de relatie tussen skelet , spieren, zenuwstelsel en je eigen manier van waarnemen, voelen en denken .

En je leert hoe een beweging lichter, gemakkelijker en vloeiender is te maken .

Functionele Integratie (F.I.)

Deze een-op-een lessen gaan in op de individuele behoefte van de deelnemer: beweeglijker worden of een bepaalde klacht verlichten. De practitioner gebruikt de handen om de deelnemer bewust te maken van zijn bewegingsmogelijkheden. Dit gebeurt via zachte en duidelijke aanrakingen. De deelnemer ligt aangekleed en comfortabel op een lage bank of op een mat op de grond.

De practitioner start elke les 'met lege handen'. Kijkt naar de mens als geheel en neemt zijn eigen observatie van dát moment en informatie van de deelnemer als uitgangspunt:

hoe hij of zij staat, loopt, ademt, beweegt (krachtig, abrupt of vloeiend). De practitioner merkt op hoe de deelnemer zich organiseert, waar mogelijkheden tot verandering liggen en welke informatie de deelnemer daarvoor nodig heeft.

Soms zijn het kleine, soms grotere bewegingen. Zonder inspanning en zonder te forceren wordt het hoofd gerold of getild, een arm of been gebogen of de verbinding tussen ribbenkast en bekken duidelijk gemaakt. Nieuwe bewegingsmogelijkheden worden waargenomen en geïntegreerd in dagelijkse bewegingen.

Functionele Integratie (F.I.)

Deze een-op-een lessen gaan in op de individuele behoefte van de deelnemer: beweeglijker worden of een bepaalde klacht verlichten. De practitioner gebruikt de handen om de deelnemer bewust te maken van zijn bewegingsmogelijkheden. Dit gebeurt via zachte en duidelijke aanrakingen. De deelnemer ligt aangekleed en comfortabel op een lage bank of op een mat op de grond.

De practitioner start elke les 'met lege handen'. Kijkt naar de mens als geheel en neemt zijn eigen observatie van dát moment en informatie van de deelnemer als uitgangspunt:

hoe hij of zij staat, loopt, ademt, beweegt (krachtig, abrupt of vloeiend). De practitioner merkt op hoe de deelnemer zich organiseert, waar mogelijkheden tot verandering liggen en welke informatie de deelnemer daarvoor nodig heeft.

Soms zijn het kleine, soms grotere bewegingen. Zonder inspanning en zonder te forceren wordt het hoofd gerold of getild, een arm of been gebogen of de verbinding tussen ribbenkast en bekken duidelijk gemaakt. Nieuwe bewegingsmogelijkheden worden waargenomen en geïntegreerd in dagelijkse bewegingen.

Groepslessen:
Bewust worden door bewegen

Zélf het lichaam in beweging leren waarnemen en voelen. Dat is het doel van de Feldenkrais groepslessen. Deelnemers worden zich bewust van de manier waarop ze bewegen. Vervolgens onderzoeken ze nauwgezet verschillende nieuwe mogelijkheden. Ze leren te kiezen uit andere bewegingscombinaties en te ervaren welke prettiger zijn. Het gaat erom de vaak zeer kleine verschillen tussen bewegingen echt waar te nemen, pas dan is verandering mogelijk.

De practitioner leidt de groepsles. Zij (of hij) nodigt de deelnemers uit te bewegen. Het gaat om series bewegingen, alledaagse handelingen, rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld: rollen, zitten, staan.

De practitioner doet de bewegingen niet voor. Hij stimuleert de deelnemers om zelf waar te nemen en te voelen welk effect een beweging heeft op het lichaam. De deelnemers observeren zo zichzelf, via hun bewegingen.

De meeste groepslessen beginnen liggend op de rug, omdat de zwaartekracht dan anders inwerkt. Er is geen druk op de voeten. Daardoor is het zenuwstelsel bevrijd van gebruikelijke prikkels, die op hun beurt verbonden zijn aan gebruikelijke bewegingspatronen. Hierdoor ligt de weg open voor subtieler waarnemen.

De groepslessen en individuele lessen geef ik thuis in mijn eigen studio . In de groepslessen er is plaats voor max. 5 personen

Groepslessen:
Bewust worden door bewegen

Zélf het lichaam in beweging leren waarnemen en voelen. Dat is het doel van de Feldenkrais groepslessen. Deelnemers worden zich bewust van de manier waarop ze bewegen. Vervolgens onderzoeken ze nauwgezet verschillende nieuwe mogelijkheden. Ze leren te kiezen uit andere bewegingscombinaties en te ervaren welke prettiger zijn. Het gaat erom de vaak zeer kleine verschillen tussen bewegingen echt waar te nemen, pas dan is verandering mogelijk.

De practitioner leidt de groepsles. Zij (of hij) nodigt de deelnemers uit te bewegen. Het gaat om series bewegingen, alledaagse handelingen, rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld: rollen, zitten, staan.

De practitioner doet de bewegingen niet voor. Hij stimuleert de deelnemers om zelf waar te nemen en te voelen welk effect een beweging heeft op het lichaam. De deelnemers observeren zo zichzelf, via hun bewegingen.

De meeste groepslessen beginnen liggend op de rug, omdat de zwaartekracht dan anders inwerkt. Er is geen druk op de voeten. Daardoor is het zenuwstelsel bevrijd van gebruikelijke prikkels, die op hun beurt verbonden zijn aan gebruikelijke bewegingspatronen. Hierdoor ligt de weg open voor subtieler waarnemen.

De groepslessen en individuele lessen geef ik thuis in mijn eigen studio . In de groepslessen er is plaats voor max. 5 personen


CONTACT:

info@klaartjevanveen.nl